אדריכלים


רובינשטיין עופר אדריכלים

נופר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ


גולן גולדשמידט

אור אדריכלים בע"מ


גולדשמיט ארדיטי בן נעים אדריכלים


גבריאלה נוסבאום


קנפו כלימור אדריכלים


רונה כהן אדריכלים


שירי פרץ אדריכלים


צ.מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ


פלטין אדריכלות


שחר אדריכלים


באה אדריכלים ובוני ערים

אביטל ויזנפלד אדריכלית

כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל