ארכיון דרושים

מכרז 42/22 כוח אדם- מנהל פרוייקטים

מספר מכרז:

42/22

תאריך תחילת הגשות:

08/12/22

תאריך אחרון להגשה:

20/12/22

מכרז פומבי מס' 701/23 בנושא כוח אדם- תפקיד עוזר מנכ"ל

מספר מכרז:

701/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 708/23 כוח אדם- מזכיר/ה

מספר מכרז:

708/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 707/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף פיתוח כלכלי

מספר מכרז:

707/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 703/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף יעוץ משפטי (חוזים והתקשרויות)

מספר מכרז:

703/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 704/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף תכנון

מספר מכרז:

704/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 702/23 כוח אדם- מנהל/ת מחלקת מחשוב ומערכות מידע

מספר מכרז:

702/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 705/23 כוח אדם- מנהל/ת פרויקטים

מספר מכרז:

705/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 706/23 כוח אדם- כלכלן/ית

מספר מכרז:

706/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2023

תאריך סגירת המכרז:
02/03/2023

תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2023

תאריך סגירת המכרז:
02/03/2023

תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2023

תאריך סגירת המכרז:
02/03/2023

תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2023

תאריך סגירת המכרז:
02/03/2023

תאריך פתיחת המכרז: 17.02.22

תאריך סגירת המכרז:
03.03.22