ארכיון מכרזים

לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת “שירת גלעד” ביישוב טלמון

מספר מכרז:
28/20

תאריך תחילת הגשות: 17/11/20

תאריך אחרון להגשה: 03/12/20

לביצוע עבודות שיקום, פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון במטה בנימין

מספר מכרז:
26/20

תאריך פתיחת הצעות: 30/09/20

תאריך אחרון להגשה: 28/10/20

לבינוי 4 כיתות גן – גנים חדשניים מג’ 1006-1008 אדם

מספר מכרז:
27/20

תאריך תחילת הגשות: 29/10/20

תאריך אחרון להגשה: 09/11/20

לביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס בית כנסת “שירת גלעד” ביישוב טלמון

מספר מכרז:
25/20

תאריך פתיחת הצעות: 21/09/20

תאריך אחרון להגשה: 13/10/20

לביצוע שיפור חזות הישוב עטרת – רחוב הזית, שצ”פ ואמפי ישובי

מספר מכרז:
17/20

תאריך פתיחת הצעות: 13/09/20

תאריך אחרון להגשה: 24/09/20

למתן שירותי תכנון בית מלון בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין

מספר מכרז:
23/20

תאריך תחילת הגשות: 06/09/20

תאריך אחרון להגשה: 12/11/20

לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות בפירים קיימים
ועבודות שיפוץ לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה וישיבת נר
תמיד חשמונאים

מספר מכרז:
22/20

תאריך פתיחת הצעות: 04/08/20

תאריך אחרון להגשה: 12/08/20

מכרז פומבי מס’ 20/20 להקמת בית ספר ממ”ד אוהל שילה בנות מגרש 3000

מספר מכרז:
20/20

תאריך פתיחת הצעות: 21/07/20

תאריך אחרון להגשה: 24/08/20

מכרז פומבי מס’ 07/20 לביצוע עבודות פיתוח טיילת פרת

מספר מכרז:                  07/20

תאריך פתיחת הצעות: 15/07/20

תאריך אחרון להגשה: 29/07/20

מכרז פומבי מס’ 10/20 ביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס בית כנסת שירת גלעד ביישוב טלמון

מספר מכרז:
10/20

תאריך פתיחת הצעות: 14/07/20

תאריך אחרון להגשה: 28/07/20

מכרז פומבי מס’ 15/20 מכרז לעבודות בינוי ופיתוח במתחם כינוסים שילה הקדומה

מספר מכרז:                  15/20

תאריך פתיחת הצעות: 12/07/20

תאריך אחרון להגשה: 02/08/20

מכרז פומבי מס’ 16/20 לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה

מספר מכרז:              16/20

תאריך פתיחת הצעות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: 02/08/20

מאגר יועצים לאדריכלים
ומנהלי פרוייקטים

בימים אלו החברה מקימה מאגר יועצים לאדריכלים ומנהלי פרויקטים

ע”מ לצמצם את לוחות הזמנים בהתקשרות עם יועצים ובכך לעלות את רמת השרות

וקצב העבודה בהתאם.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל