ארכיון מכרזים

לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י בישוב נעלה

מספר מכרז: 28/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 12/06/22

לעבודות שיפוץ (חידוש מבנה)בית ספר גופנה- נווה צוף

מספר מכרז: 27/22

תאריך תחילת הגשות: 16/05/22

תאריך אחרון להגשה: 02/06/22

לביצוע הסדרת תח"צ עפרה, פסגות ומעלה לבונה

מספר מכרז: 13/22

תאריך תחילת הגשות: 01/05/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22

לעבודות פיתוח: שביל אופניים והסדרת רח' התאנה ביישוב עפרה

מספר מכרז: 21/22

תאריך תחילת הגשות: 13/04/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22

לעבודות עפר: מרקם תרבות חורש ירון בגוש טלמונים

מספר מכרז: 29/22

תאריך תחילת הגשות: 02/05/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22

לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב אלון

מספר מכרז: 17/22

תאריך תחילת הגשות: 26/04/22

תאריך אחרון להגשה: 15/05/22

לעבודות תכנון וביצוע 2 כיתות גן ביישוב כרם רעים

מספר מכרז: 23/22

תאריך תחילת הגשות: 05/04/22

תאריך אחרון להגשה: 25/04/22

לעבודות בינוי ופיתוח: מכלול הכניסה החדש ודגם המשכן- שער העיר בשילה הקדומה

מספר מכרז: 26/22

תאריך תחילת הגשות: 30/03/22

תאריך אחרון להגשה: 19/05/22

לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גני ילדים ביישוב עמיחי

מספר מכרז: 22/22

תאריך תחילת הגשות: 11/03/22

תאריך אחרון להגשה: 10/04/22

לביצוע עבודות הנגשה בבתי ספר ברחבי המועצה האיזורית מטה בנימין

מספר מכרז: 12/22

תאריך תחילת הגשות: 09/03/22

תאריך אחרון להגשה: 14/04/22

לעבודות פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית נריה טלמון ודולב

מספר מכרז: 11/22

תאריך תחילת הגשות: 03/03/22

תאריך אחרון להגשה: 27/03/22

לעבודות בינוי ופיתוח 6 גנ"י מגרש 303 תל ציון

מספר מכרז: 16/22

תאריך תחילת הגשות: 03/03/22

תאריך אחרון להגשה: 26/04/22

לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב אדם

מספר מכרז: 15/22

תאריך תחילת הגשות: 10/02/22

תאריך אחרון להגשה: 15/03/22

לעבודות פיתוח: הסדרת שער כוכב יעקב והסדרת נתיבי תח"צ בכוכב יעקב, תל ציון ואדם

מספר מכרז: 09/22

תאריך תחילת הגשות: 10/02/22

תאריך אחרון להגשה: 22/03/22

לעבודות פיתוח: הסדרה לתחבורה ציבורית במצפה יריחו ובכוכב השחר

מספר מכרז: 10/22

תאריך תחילת הגשות: 10/02/22

תאריך אחרון להגשה: 22/03/22

לעבודות תכנון וביצוע אולם ספורט ביישוב מצפה יריחו

מספר מכרז: 04/22

תאריך תחילת הגשות: 10/02/22

תאריך אחרון להגשה: 24/02/22

לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב מכמש

מספר מכרז: 08/22

תאריך תחילת הגשות: 10/02/22

תאריך אחרון להגשה: 15/03/22

לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב עמיחי

מספר מכרז: 07/22

תאריך תחילת הגשות: 09/02/22

תאריך אחרון להגשה: 15/03/22