ארכיון מכרזים

לביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס בית כנסת “שירת גלעד” ביישוב טלמון

מספר מכרז:
25/20

תאריך פתיחת הצעות: 21/09/20

תאריך אחרון להגשה: 13/10/20

לביצוע שיפור חזות הישוב עטרת – רחוב הזית, שצ”פ ואמפי ישובי

מספר מכרז:
17/20

תאריך פתיחת הצעות: 13/09/20

תאריך אחרון להגשה: 24/09/20

לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות בפירים קיימים
ועבודות שיפוץ לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה וישיבת נר
תמיד חשמונאים

מספר מכרז:
22/20

תאריך פתיחת הצעות: 04/08/20

תאריך אחרון להגשה: 12/08/20

מכרז פומבי מס’ 07/20 לביצוע עבודות פיתוח טיילת פרת

מספר מכרז:                  07/20

תאריך פתיחת הצעות: 15/07/20

תאריך אחרון להגשה: 29/07/20

מכרז פומבי מס’ 10/20 ביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס בית כנסת שירת גלעד ביישוב טלמון

מספר מכרז:
10/20

תאריך פתיחת הצעות: 14/07/20

תאריך אחרון להגשה: 28/07/20

מאגר יועצים לאדריכלים
ומנהלי פרוייקטים

בימים אלו החברה מקימה מאגר יועצים לאדריכלים ומנהלי פרויקטים

ע”מ לצמצם את לוחות הזמנים בהתקשרות עם יועצים ובכך לעלות את רמת השרות

וקצב העבודה בהתאם.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

escort bilecik bolu escort escort kırşehir escort edirne akçakent escort escort burdur of escort escort bayan ısparta edirne escort bucak escort kırşehir escort