ארכיון מכרזים

מכרז 22/21 לרכישת פנאלים סולאריים, מכרז 23/21 לרכישת קונסטרוקציה למערכת סולארית, מכרז 25/21 לרכישת ממירים סולאריים ואופטימייזרים

מספר מכרז: 22-23-25/21

תאריך תחילת הגשות: 18/11/21

תאריך אחרון להגשה: 18/01/2022

לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י מגרש 711 אדם

מספר מכרז: 21/21

תאריך תחילת הגשות: 27/10/21

תאריך אחרון להגשה: 09/11/21

לעבודות שדרוג עורק ראשי יישוב מבוא חורון

מספר מכרז: 16/21

תאריך תחילת הגשות: 14/10/21

תאריך אחרון להגשה: 21/11/2021

להתקנה והפעלה של עמדות טעינה אוניברסליות לרכבים חשמליים

מספר מכרז: 19/21

תאריך תחילת הגשות: 14/10/21

תאריך אחרון להגשה: 24/11/21

להפעלה של בית קפה במסוף התחבורה באיזור התעשייה שער בנימין

מספר מכרז: 20/21

תאריך תחילת הגשות: 14/10/21

תאריך אחרון להגשה: 25/11/21

לעבודות בינוי ופיתוח בית ספר תיכון כפר אדומים 1006 שלבים א+ב+ג

מספר מכרז: 08/21

תאריך תחילת הגשות: 06/10/21

תאריך אחרון להגשה: 03/11/21

לעבודות בינוי ופיתוח רב תכליתי עטרת שלבים ב', ג', ד'

מספר מכרז: 18/21

תאריך תחילת הגשות: 05/09/21

תאריך אחרון להגשה: 11/10/21

לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י מגרש 711 אדם

מספר מכרז: 07/21

תאריך תחילת הגשות: 02/09/21

תאריך אחרון להגשה: 04/10/21

לעבודות בינוי ופיתוח מבנה רב תכליתי ביישוב שילה

מספר מכרז: 10/21

תאריך תחילת הגשות: 08/08/21

תאריך אחרון להגשה: 29/08/21

לביצוע עבודות חיפוי אבן בית כנסת מבוא חורון

מספר מכרז: 11/21

תאריך תחילת הגשות: 15/07/21

תאריך אחרון להגשה: 26/07/21

לתכנון וביצוע של מעון יום 4 כיתות ביישוב חשמונאים

מספר מכרז: 09/21

תאריך תחילת הגשות: 20/06/21

תאריך אחרון להגשה: 27/06/21

עבודות בינוי הקמת אולפנה לבנות ביישוב שילה מגרש 3001

מספר מכרז: 01/21

תאריך תחילת הגשות: 30/05/21

תאריך אחרון להגשה: 17/06/21

לביצוע עבודות חיפוי אבן בית כנסת מבוא חורון

מספר מכרז: 06/21

תאריך תחילת הגשות: 18/05/21

תאריך אחרון להגשה: 25/05/21

לביצוע עבודות בינוי שלד מרכז רפואי שער בנימין

מספר מכרז: 04/21

תאריך תחילת הגשות: 04/05/21

תאריך אחרון להגשה: 30/05/21

עבודות הקמת מבנה רב תכליתי- גן שיקומי, מעון שיקומי ומתנ"ס ביישוב עפרה

מספר מכרז: 02/21

תאריך תחילת הגשות: 09/02/21

תאריך אחרון להגשה: 09/03/2021

להקמה והפעלה של מתחם מזון במסוף התחבורה באזור תעשייה שער בנימין ולהצבה והפעלה של עגלות מזון במבנה המועצה

מספר מכרז: 03/21

תאריך תחילת הגשות: 15/02/21

תאריך אחרון להגשה: 02/03/21

לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת "שירת גלעד" ביישוב טלמון

מספר מכרז:
28/20

תאריך תחילת הגשות: 17/11/20

תאריך אחרון להגשה: 03/12/20

לביצוע עבודות שיקום, פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון במטה בנימין

מספר מכרז:
26/20

תאריך פתיחת הצעות: 30/09/20

תאריך אחרון להגשה: 28/10/20

לבינוי 4 כיתות גן - גנים חדשניים מג' 1006-1008 אדם

מספר מכרז:
27/20

תאריך תחילת הגשות: 29/10/20

תאריך אחרון להגשה: 09/11/20

לביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס בית כנסת "שירת גלעד" ביישוב טלמון

מספר מכרז:
25/20

תאריך פתיחת הצעות: 21/09/20

תאריך אחרון להגשה: 13/10/20

לביצוע שיפור חזות הישוב עטרת - רחוב הזית, שצ"פ ואמפי ישובי

מספר מכרז:
17/20

תאריך פתיחת הצעות: 13/09/20

תאריך אחרון להגשה: 24/09/20

למתן שירותי תכנון בית מלון בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין

מספר מכרז:
23/20

תאריך תחילת הגשות: 06/09/20

תאריך אחרון להגשה: 12/11/20

לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות בפירים קיימים ועבודות שיפוץ לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה וישיבת נר תמיד חשמונאים

מספר מכרז:
22/20

תאריך פתיחת הצעות: 04/08/20

תאריך אחרון להגשה: 12/08/20

מכרז פומבי מס' 20/20 להקמת בית ספר ממ"ד אוהל שילה בנות מגרש 3000

מספר מכרז:
20/20

תאריך פתיחת הצעות: 21/07/20

תאריך אחרון להגשה: 24/08/20

מכרז פומבי מס' 07/20 לביצוע עבודות פיתוח טיילת פרת

מספר מכרז:                  07/20

תאריך פתיחת הצעות: 15/07/20

תאריך אחרון להגשה: 29/07/20

מכרז פומבי מס' 10/20 ביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס בית כנסת שירת גלעד ביישוב טלמון

מספר מכרז:
10/20

תאריך פתיחת הצעות: 14/07/20

תאריך אחרון להגשה: 28/07/20

מכרז פומבי מס' 15/20 מכרז לעבודות בינוי ופיתוח במתחם כינוסים שילה הקדומה

מספר מכרז:                  15/20

תאריך פתיחת הצעות: 12/07/20

תאריך אחרון להגשה: 02/08/20

מכרז פומבי מס' 16/20 לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה

מספר מכרז:              16/20

תאריך פתיחת הצעות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: 02/08/20

מאגר יועצים לאדריכלים ומנהלי פרוייקטים

בימים אלו החברה מקימה מאגר יועצים לאדריכלים ומנהלי פרויקטים

ע"מ לצמצם את לוחות הזמנים בהתקשרות עם יועצים ובכך לעלות את רמת השרות

וקצב העבודה בהתאם.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל