דרושים

מכרז כוח אדם 714/23- מנהל/ת אגף פיתוח כלכלי

מספר מכרז:

714/23

תאריך תחילת הגשות:

16/03/23

תאריך אחרון להגשה:

30/03/23

שם המכרז

תאריך פתיחת המכרז

תאריך סגירת המכרז