דרושים

תאריך פתיחת המכרז: 29.09.20

תאריך סגירת המכרז: 20.10.20

תאריך פתיחת המכרז: 21.12.20

תאריך סגירת המכרז: 29.12.20

תאריך פתיחת המכרז: 31.12.20

תאריך סגירת המכרז: 07.01.21

תאריך פתיחת המכרז: 03.02.21

תאריך סגירת המכרז: 11.02.21

תאריך פתיחת המכרז: 09.06.21

תאריך סגירת המכרז: 20.06.21

שם המכרז

תאריך פתיחת המכרז

תאריך סגירת המכרז

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל