לביצוע הסדרת תח"צ עפרה, פסגות ומעלה לבונה

מספר מכרז: 13/22

תאריך תחילת הגשות: 01/05/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22