לביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס בית כנסת "שירת גלעד" ביישוב טלמון

מספר מכרז:
25/20

תאריך פתיחת הצעות: 21/09/20

תאריך אחרון להגשה: 13/10/20