לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכות סולאריות (ללא אספקת ציוד עיקרי) על גגות מבנים בבעלות/בחזקת מועצה אזורית בנימין

מספר מכרז: 20/22

תאריך תחילת הגשות: 15/05/22

תאריך אחרון להגשה: 12/06/22