לביצוע שיפור חזות הישוב עטרת - רחוב הזית, שצ"פ ואמפי ישובי

מספר מכרז:
17/20

תאריך פתיחת הצעות: 13/09/20

תאריך אחרון להגשה: 24/09/20