להפעלה של בית קפה במסוף התחבורה באיזור התעשייה שער בנימין

מספר מכרז: 20/21

תאריך תחילת הגשות: 14/10/21

תאריך אחרון להגשה: 25/11/21