להקמה (ללא אספקת ציוד עיקרי) של מערכת סולארית לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים

מספר מכרז: 19/22

תאריך תחילת הגשות: 11/05/22

תאריך אחרון להגשה: 20/06/22