להתקנה והפעלה של עמדות טעינה אוניברסליות לרכבים חשמליים

מספר מכרז: 19/21

תאריך תחילת הגשות: 14/10/21

תאריך אחרון להגשה: 24/11/21