החברה התחדשה במערכת ניהול חדשה שחולשת על כל הארגון ונותנת לעובדי החברה ומנהליה אפשרות לשלוט בכל האינפורמציה

ביתר קלות ובכל מקום, הכל למען שיפור השרות ועמידה בלוחות הזמנים.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל