לעבודות בינוי ופיתוח בית ספר תיכון כפר אדומים 1006 שלבים א+ב+ג

מספר מכרז: 08/21

תאריך תחילת הגשות: 06/10/21

תאריך אחרון להגשה: 03/11/21