לעבודות בינוי ופיתוח רב תכליתי עטרת שלבים ב', ג', ד'

מספר מכרז: 18/21

תאריך תחילת הגשות: 05/09/21

תאריך אחרון להגשה: 11/10/21