לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י מגרש 711 אדם

מספר מכרז: 07/21

תאריך תחילת הגשות: 02/09/21

תאריך אחרון להגשה: 04/10/21