לעבודות שדרוג עורק ראשי יישוב מבוא חורון

מספר מכרז: 16/21

תאריך תחילת הגשות: 14/10/21

תאריך אחרון להגשה: 21/11/2021