לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

מספר מכרז: 02/22

תאריך תחילת הגשות: 16/01/22

תאריך אחרון להגשה: 09/02/22