מאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

בימים אלו החברה מקימה מאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה 

ע"מ לצמצם את לוחות הזמנים בהתקשרות עם יועצים ובכך לעלות את רמת השרות

וקצב העבודה בהתאם.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל