מכרזים

וועדת שלושה- מכרז 2/22 שיפוץ חצרות גנ"י

מכרז מקוון 03/22 למתן שירותי תקינה/ מעבדה

מספר מכרז:

03/22

תאריך תחילת הגשות:

25/01/23

תאריך אחרון להגשה:

13/02/23

מכרז מסגרת פומבי מס' 01/23- התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קידום פרויקטים ומיזמים כלכליים עבור החברה

מספר מכרז:

01/23

תאריך תחילת הגשות:

11/01/23

תאריך אחרון להגשה:

29/01/23

מכרז פומבי מס' 706/23 כוח אדם- כלכלן/ית

מספר מכרז:

706/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 705/23 כוח אדם- מנהל/ת פרויקטים

מספר מכרז:

705/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 709/23 כוח אדם- סגן מנהל/ת אגף תכנון/ ביצוע

מספר מכרז:

709/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 702/23 כוח אדם- מנהל/ת מחלקת מחשוב ומערכות מידע

מספר מכרז:

702/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 704/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף תכנון

מספר מכרז:

704/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 703/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף יעוץ משפטי (חוזים והתקשרויות)

מספר מכרז:

703/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 707/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף פיתוח כלכלי

מספר מכרז:

707/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 708/23 כוח אדם- מזכיר/ה

מספר מכרז:

708/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז פומבי מס' 701/23 בנושא כוח אדם- תפקיד עוזר מנכ"ל

מספר מכרז:

701/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23

מכרז מסגרת מקוון מס' 14/22 תכנון וביצוע קירוי מגרשי ספורט ​

מספר מכרז:

14/22

תאריך תחילת הגשות:

28/12/22

תאריך אחרון להגשה:

18/01/23

מכרז פומבי מקוון מספר 41/22 לרכישת לוחות חשמל למערכות סולאריות

מספר מכרז:

41/22

תאריך תחילת הגשות:

01/12/221

תאריך אחרון להגשה:

14/12/22

מכרז 42/22 כוח אדם- מנהל פרוייקטים

מספר מכרז:

42/22

תאריך תחילת הגשות:

08/12/22

תאריך אחרון להגשה:

20/12/22

מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם למתן שירותי קידום פרוייקטים ומיזמים כלכליים עבור החברה

מספר מכרז:

43/22

תאריך תחילת הגשות:

02/12/22

תאריך אחרון להגשה:

28/12/22

מכרז פומבי מקוון 39/22 לעבודות הקמת חניון תפעולי באזור תעשייה שער בנימין- המכרז מוקפא

לעבודות בינוי ופיתוח: 2 כיתות גן מגרש 2007 בישוב עלי

מספר מכרז:

25/22

תאריך תחילת הגשות:

15/06/22

תאריך אחרון להגשה:

30/06/22

המכרז הוארך עד לתאריך:

10/07/22

לעבודות פיתוח: שביל אופניים והסדרת רח' התאנה ביישוב עפרה

מספר מכרז: 33/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 19/06/22

לביצוע עבודות הרחבה ותוספת אולפנת נריה

מספר מכרז: 30/22

תאריך תחילת הגשות: 05/06/22

תאריך אחרון להגשה: 22/06/22

לביצוע עבודות סביבה בטוחה מצפה יריחו

מספר מכרז: 31/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 26/06/22

לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכות סולאריות (ללא אספקת ציוד עיקרי) על גגות מבנים בבעלות/בחזקת מועצה אזורית בנימין

מספר מכרז: 20/22

תאריך תחילת הגשות: 15/05/22

תאריך אחרון להגשה: 12/06/22

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

מספר מכרז: 02/20

תאריך תחילת הגשות: 21/10/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: