מכרזים

לעבודות תכנון וביצוע אולם ספורט ביישוב מצפה יריחו

מספר מכרז: 04/22

תאריך תחילת הגשות: 10/02/22

תאריך אחרון להגשה: 24/02/22

לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב מכמש

מספר מכרז: 08/22

תאריך תחילת הגשות: 10/02/22

תאריך אחרון להגשה: 23/02/22

לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב עמיחי

מספר מכרז: 07/22

תאריך תחילת הגשות: 09/02/22

תאריך אחרון להגשה: 23/02/22

לביצוע עבודות שיפוץ חצרות גני ילדים

מספר מכרז: 02/22

תאריך תחילת הגשות: 16/01/22

תאריך אחרון להגשה: 09/02/22

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

מספר מכרז: 02/20

תאריך תחילת הגשות: 21/10/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: