מכרזים

עבודות הקמת מבנה רב תכליתי- גן שיקומי, מעון שיקומי ומתנ”ס ביישוב עפרה

מספר מכרז: 02/21

תאריך תחילת הגשות: 09/02/21

תאריך אחרון להגשה: 09/03/2021

להקמה והפעלה של מתחם מזון במסוף התחבורה באזור תעשייה שער בנימין ולהצבה והפעלה של עגלות מזון במבנה המועצה

מספר מכרז: 03/21

תאריך תחילת הגשות: 15/02/21

תאריך אחרון להגשה: 02/03/21

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

מספר מכרז: 02/20

תאריך תחילת הגשות: 21/10/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע”מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: 

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל