מכרזים

לעבודות בינוי ופיתוח: 2 כיתות גן מגרש 2007 בישוב עלי

מספר מכרז: 25/22

תאריך תחילת הגשות: 15/06/22

תאריך אחרון להגשה: 30/06/22

לעבודות פיתוח:שביל אופניים והסדרת רח' התאנה ביישוב עפרה

מספר מכרז: 33/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 19/06/22

לביצוע עבודות הרחבה ותוספת אולפנת נריה

מספר מכרז: 30/22

תאריך תחילת הגשות: 05/06/22

תאריך אחרון להגשה: 22/06/22

לביצוע עבודות סביבה בטוחה מצפה יריחו

מספר מכרז: 31/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 26/06/22

לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכות סולאריות (ללא אספקת ציוד עיקרי) על גגות מבנים בבעלות/בחזקת מועצה אזורית בנימין

מספר מכרז: 20/22

תאריך תחילת הגשות: 15/05/22

תאריך אחרון להגשה: 12/06/22

להקמה (ללא אספקת ציוד עיקרי) של מערכת סולארית לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים

מספר מכרז: 19/22

תאריך תחילת הגשות: 11/05/22

תאריך אחרון להגשה: 20/06/22

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

מספר מכרז: 02/20

תאריך תחילת הגשות: 21/10/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: