מכרזים

לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י בישוב נעלה

מספר מכרז: 28/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 12/06/22

לביצוע עבודות סביבה בטוחה מצפה יריחו

מספר מכרז: 31/22

תאריך תחילת הגשות: 30/05/22

תאריך אחרון להגשה: 12/06/22

לביצוע עבודות חשמל להקמת מערכות סולאריות (ללא אספקת ציוד עיקרי) על גגות מבנים בבעלות/בחזקת מועצה אזורית בנימין

מספר מכרז: 20/22

תאריך תחילת הגשות: 15/05/22

תאריך אחרון להגשה: 31/05/22

להקמה (ללא אספקת ציוד עיקרי) של מערכת סולארית לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על גגות מבנים

מספר מכרז: 19/22

תאריך תחילת הגשות: 11/05/22

תאריך אחרון להגשה: 31/05/22

לעבודות שיפוץ (חידוש מבנה)בית ספר גופנה- נווה צוף

מספר מכרז: 27/22

תאריך תחילת הגשות: 16/05/22

תאריך אחרון להגשה: 02/06/22

לביצוע הסדרת תח"צ עפרה, פסגות ומעלה לבונה

מספר מכרז: 13/22

תאריך תחילת הגשות: 01/05/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22

לעבודות פיתוח: שביל אופניים והסדרת רח' התאנה ביישוב עפרה

מספר מכרז: 21/22

תאריך תחילת הגשות: 13/04/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22

לעבודות עפר: מרקם תרבות חורש ירון בגוש טלמונים

מספר מכרז: 29/22

תאריך תחילת הגשות: 02/05/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22

לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב אלון

מספר מכרז: 17/22

תאריך תחילת הגשות: 26/04/22

תאריך אחרון להגשה: 15/05/22

לעבודות תכנון וביצוע 2 כיתות גן ביישוב כרם רעים

מספר מכרז: 23/22

תאריך תחילת הגשות: 05/04/22

תאריך אחרון להגשה: 25/04/22

לעבודות בינוי ופיתוח: מכלול הכניסה החדש ודגם המשכן- שער העיר בשילה הקדומה

מספר מכרז: 26/22

תאריך תחילת הגשות: 30/03/22

תאריך אחרון להגשה: 19/05/22

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

מספר מכרז: 02/20

תאריך תחילת הגשות: 21/10/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: