מכרזים

לבינוי 4 כיתות גן – גנים חדשניים מג’ 1006-1008 אדם

מספר מכרז:
27/20

תאריך פתיחת הצעות: 29/10/20

תאריך אחרון להגשה: 09/11/20

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

escort bilecik bolu escort escort kırşehir escort edirne akçakent escort escort burdur of escort escort bayan ısparta edirne escort bucak escort kırşehir escort