מכרזים

לעבודות בינוי ופיתוח בית ספר תיכון כפר אדומים 1006 שלבים א+ב+ג

מספר מכרז: 08/21

תאריך תחילת הגשות: 06/10/21

תאריך אחרון להגשה: 01/11/21

לעבודות בינוי ופיתוח רב תכליתי עטרת שלבים ב', ג', ד'

מספר מכרז: 18/21

תאריך תחילת הגשות: 05/09/21

תאריך אחרון להגשה: 11/10/21

לעבודות בינוי ופיתוח 2 כיתות גנ"י מגרש 711 אדם

מספר מכרז: 07/21

תאריך תחילת הגשות: 02/09/21

תאריך אחרון להגשה: 04/10/21

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה

מספר מכרז: 02/20

תאריך תחילת הגשות: 21/10/20

תאריך אחרון להגשה: 

קול קורא הצטרפות למאגר יועצים של חברה כלכלית בנימין בע"מ

מספר מכרז: 01/20

תאריך תחילת הגשות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: