מכרז פומבי מס' 16/20 לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה

מספר מכרז:              16/20

תאריך פתיחת הצעות: 30/06/20

תאריך אחרון להגשה: 02/08/20

escort bilecik bolu escort escort kırşehir escort edirne akçakent escort escort burdur of escort escort bayan ısparta edirne escort bucak escort kırşehir escort