מכרז פומבי מס' 10/20 ביצוע עבודות השלמה לצורך אכלוס בית כנסת שירת גלעד ביישוב טלמון

מספר מכרז:
10/20

תאריך פתיחת הצעות: 14/07/20

תאריך אחרון להגשה: 28/07/20

escort bilecik bolu escort escort kırşehir escort edirne akçakent escort escort burdur of escort escort bayan ısparta edirne escort bucak escort kırşehir escort