לביצוע עבודות הרחבה ותוספת אולפנת נריה

מספר מכרז: 30/22

תאריך תחילת הגשות: 05/06/22

תאריך אחרון להגשה: 22/06/22