מכרז פומבי מס' 07/20 לביצוע עבודות פיתוח טיילת פרת

מספר מכרז:                  07/20

תאריך פתיחת הצעות: 15/07/20

תאריך אחרון להגשה: 29/07/20

escort bilecik bolu escort escort kırşehir escort edirne akçakent escort escort burdur of escort escort bayan ısparta edirne escort bucak escort kırşehir escort