מכרז פומבי מס' 20/20 להקמת בית ספר ממ"ד אוהל שילה בנות מגרש 3000

מספר מכרז:
20/20

תאריך פתיחת הצעות: 21/07/20

תאריך אחרון להגשה: 24/08/20

escort bilecik bolu escort escort kırşehir escort edirne akçakent escort escort burdur of escort escort bayan ısparta edirne escort bucak escort kırşehir escort