מכרז פומבי מס' 15/20 מכרז לעבודות בינוי ופיתוח במתחם כינוסים שילה הקדומה

מספר מכרז:                  15/20

תאריך פתיחת הצעות: 12/07/20

תאריך אחרון להגשה: 02/08/20

escort bilecik bolu escort escort kırşehir escort edirne akçakent escort escort burdur of escort escort bayan ısparta edirne escort bucak escort kırşehir escort