מכרז מסגרת פומבי מס' 01/23- התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קידום פרויקטים ומיזמים כלכליים עבור החברה

מספר מכרז:

01/23

תאריך תחילת הגשות:

11/01/23

תאריך אחרון להגשה:

29/01/23