מכרז פומבי מס' 702/23 כוח אדם- מנהל/ת מחלקת מחשוב ומערכות מידע

מספר מכרז:

702/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23