מכרז פומבי מס' 705/23 כוח אדם- מנהל/ת פרויקטים

מספר מכרז:

705/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23