מכרז פומבי מס' 706/23 כוח אדם- כלכלן/ית

מספר מכרז:

706/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23