מכרז פומבי מס' 707/23 כוח אדם- מנהל/ת אגף פיתוח כלכלי

מספר מכרז:

707/23

תאריך תחילת הגשות:

04/01/23

תאריך אחרון להגשה:

22/01/23