מכרז מסגרת מקוון מס' 14/22 תכנון וביצוע קירוי מגרשי ספורט ​

מספר מכרז:

14/22

תאריך תחילת הגשות:

28/12/22

תאריך אחרון להגשה:

18/01/23