מכרז פומבי מקוון מספר 41/22 לרכישת לוחות חשמל למערכות סולאריות

מספר מכרז:

41/22

תאריך תחילת הגשות:

01/12/221

תאריך אחרון להגשה:

14/12/22