מכרז פומבי מקוון 39/22 לעבודות הקמת חניון תפעולי באזור תעשייה שער בנימין- המכרז מוקפא