לביצוע עבודות בינוי שלד מרכז רפואי שער בנימין

מספר מכרז: 04/21

תאריך תחילת הגשות: 04/05/21

תאריך אחרון להגשה: 30/05/21