לביצוע עבודות שיקום, פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון במטה בנימין

מספר מכרז:
26/20

תאריך פתיחת הצעות: 30/09/20

תאריך אחרון להגשה: 28/10/20