לבינוי 4 כיתות גן - גנים חדשניים מג' 1006-1008 אדם

מספר מכרז:
27/20

תאריך תחילת הגשות: 29/10/20

תאריך אחרון להגשה: 09/11/20