לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת "שירת גלעד" ביישוב טלמון

מספר מכרז:
28/20

תאריך תחילת הגשות: 17/11/20

תאריך אחרון להגשה: 03/12/20