מכרז 42/22 כוח אדם- מנהל פרוייקטים

מספר מכרז:

42/22

תאריך תחילת הגשות:

08/12/22

תאריך אחרון להגשה:

20/12/22