לעבודות תכנון וביצוע מעון יום ביישוב אלון

מספר מכרז: 17/22

תאריך תחילת הגשות: 26/04/22

תאריך אחרון להגשה: 15/05/22