לעבודות בינוי ופיתוח: מכלול הכניסה החדש ודגם המשכן- שער העיר בשילה הקדומה

מספר מכרז: 26/22

תאריך תחילת הגשות: 30/03/22

תאריך אחרון להגשה: 19/05/22