הסתיימו עבודות עפר בשטח ובקרוב יחלו עבודות בניית שלד המבנה

לפרויקט הדגל “מרכז רפואי שער בנימין”. 

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל