לאחר קשיים בירוקרטיים שונים, החלו עבודות עפר בשטח 

לפרויקט הדגל “מרכז רפואי שער בנימין”

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל