ניצול הקורונה

תקופת הקורונה נוצלה ע"י החברה להגברת הקצב בכל נושאי התכנון שהיו על המדף,

בע"ה ישנם כבר מכרזים רבים שיוצאים לדרך.

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל