לעבודות עפר: מרקם תרבות חורש ירון בגוש טלמונים

מספר מכרז: 29/22

תאריך תחילת הגשות: 02/05/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22