דוגמאות לפרוייקטים

מבני ציבור

מועדון שילה

בביצוע

מבנה רב תכליתי שבות רחל

הסתיים

מבנה רב תכליתי עפרה

בביצוע

מבני חינוך

בי"ס אור פנחס אדם

הסתיים

תיכון כפר אדומים

בביצוע

ישיבת עלי- כיתות ופינמיות

הסתיים

מבני ספורט

מגרש שחבק טלמון

הסתיים

מגרש שחבק שילה

הסתיים

אולם ספורט מצפה יריחו

בתכנון

תשתיות ותחבורה

תחנת סניקה- כפר אדומים

בתכנון

השלמת תשתיות עלי

הסתיים

פיתוח מגרשים עמיחי

הסתיים

פרויקטים סולאריים

הסתיים
הסתיים
הסתיים

פיתוח סביבתי

שיפור חזות היישוב נווה צוף

הסתיים

שיפור חזות היישוב עטרת

הסתיים

קק"ל גני מודיעין

הסתיים

פיתוח תשתיות למגורים

פיתוח תשתיות גני מודיעין

בביצוע

הרחבת שכונה ביישוב נחליאל

בביצוע

מרכז רפואי

מרכז רפואי שער בנימין

בביצוע