פרוייקטים

מבני ציבור

מבנה רב תכליתי תל ציון

בבנייה

מבנה רב תכליתי שבות רחל

בבנייה

מבנה רב תכליתי עפרה

בתכנון

מבני חינוך

ישיבה קטנה תל ציון

בבנייה

גנים על גבי גנים כוכב יעקב

הסתיים

קריית חינוך עפרה

הסתיים

מבני ספורט

מגרש שחבק אדם

הסתיים

מגרש שחבק רימונים

הסתיים

אולם ספורט כפר אדומים

הסתיים

תשתיות ותחבורה

כביש שילה

הסתיים

כיכר שילה

הסתיים

כיכר מצפה יריחו

הסתיים

פרויקטים סולאריים

הסתיים
הסתיים
הסתיים

פיתוח סביבתי

שיפור חזות היישוב נווה צוף

הסתיים

שיפור חזות היישוב עטרת

הסתיים

קק"ל גני מודיעין

הסתיים

פיתוח שכונות

הרחבת שכונה ביישוב נחליאל

בבנייה

מרכז רפואי

מרכז רפואי שער בנימין

בביצוע

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל