לעבודות פיתוח: שביל אופניים והסדרת רח' התאנה ביישוב עפרה

מספר מכרז: 21/22

תאריך תחילת הגשות: 13/04/22

תאריך אחרון להגשה: 23/05/22