לעבודות שיפוץ (חידוש מבנה)בית ספר גופנה- נווה צוף

מספר מכרז: 27/22

תאריך תחילת הגשות: 16/05/22

תאריך אחרון להגשה: 02/06/22