תיכון כפר אדומים

החלו עבודות עפר לתיכון כפר אדומים

זהו פרויקט נוסף בקמפוס החינוך גוש אדומים שמתווסף לבית הספר הפעיל במקום ולאולם ספורט שבנייתו הסתיימה. 

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל