תיכון כפר אדומים

בקרוב מאוד – תיכון כפר אדומים יוצא למכרז! 

זהו פרויקט נוסף בקמפוס החינוך גוש אדומים שמתווסף לבית הספר הפעיל במקום ולאולם ספורט שבנייתו מסתיימת בקרוב מאוד 

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

escort bilecik bolu escort escort kırşehir escort edirne akçakent escort escort burdur of escort escort bayan ısparta edirne escort bucak escort kırşehir escort