תיכון כפר אדומים

בקרוב מאוד יחלו עבודות עפר לתיכון כפר אדומים

זהו פרויקט נוסף בקמפוס החינוך גוש אדומים שמתווסף לבית הספר הפעיל במקום ולאולם ספורט שבנייתו מסתיימת בקרוב מאוד 

© 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ 

עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל