לעבודות תכנון וביצוע 2 כיתות גן ביישוב כרם רעים

מספר מכרז: 23/22

תאריך תחילת הגשות: 05/04/22

תאריך אחרון להגשה: 25/04/22