מכרז 04.21 מבנה מכרז שלד מרכז רפואי

לביצוע עבודות בינוי שלד מרכז רפואי שער בנימין מספר מכרז: 04/21 תאריך תחילת הגשות: 04/05/21 תאריך אחרון להגשה: 26/05/21 פרטי המכרז פרוטוקול סיור קבלנים

עבודות הקמת מבנה רב תכליתי- עפרה

עבודות הקמת מבנה רב תכליתי- גן שיקומי, מעון שיקומי ומתנ”ס ביישוב עפרה מספר מכרז: 02/21 תאריך תחילת הגשות: 09/02/21 תאריך אחרון להגשה: 09/03/2021 מסמך הבהרות פרוטוקול סיור קבלנים מפגש מציעים פרטי המכרז הודעה על דחיית מועד הגשה

להקמה והפעלה של מתחם מזון במסוף התחבורה

להקמה והפעלה של מתחם מזון במסוף התחבורה באזור תעשייה שער בנימין ולהצבה והפעלה של עגלות מזון במבנה המועצה מספר מכרז: 03/21 תאריך תחילת הגשות: 15/02/21 תאריך אחרון להגשה: 02/03/21 הודעה על שינוי תנאי הסף פרטי המכרז חוברת מכרז נספח א נספח ב תשריט להמחשה בלבד מסמך הבהרה מפגש מציעים

מכרז 28.20 לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת טלמון

לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת “שירת גלעד” ביישוב טלמון מספר מכרז: 28/20 תאריך תחילת הגשות: 17/11/20 תאריך אחרון להגשה: 03/12/20 מענה לשאלות משתתפים פרטי המכרז פרוטוקול סיור קבלנים חוברת מכרז כתב כמויות הודעה על דחיית מועד הגשה

מאגר יועצים בתחום החשמל ואינסטלציה

מאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה בימים אלו החברה מקימה מאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה  ע”מ לצמצם את לוחות הזמנים בהתקשרות עם יועצים ובכך לעלות את רמת השרות וקצב העבודה בהתאם. לחץ כאן לצפייה בקול קורא © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

מכרז 26.20 עבודות שיקום, פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון במטה בנימין

לביצוע עבודות שיקום, פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון במטה בנימין מספר מכרז: 26/20 תאריך פתיחת הצעות: 30/09/20 תאריך אחרון להגשה: 28/10/20 דחיית מועד הגשה פרוטוקול מפגש מציעים מענה לשאלות מציעים מפגש מציעים הבהרת הגשה חוברת מכרז פרטי המכרז