מכרז 28.20 לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת טלמון

לביצוע עבודות נגרות בית הכנסת “שירת גלעד” ביישוב טלמון מספר מכרז: 28/20 תאריך תחילת הגשות: 17/11/20 תאריך אחרון להגשה: 01/12/20 פרטי המכרז פרוטוקול סיור קבלנים מענה לשאלות משתתפים חוברת מכרז כתב כמויות

מאגר יועצים בתחום החשמל ואינסטלציה

מאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה בימים אלו החברה מקימה מאגר יועצים בתחום החשמל והאינסטלציה  ע”מ לצמצם את לוחות הזמנים בהתקשרות עם יועצים ובכך לעלות את רמת השרות וקצב העבודה בהתאם. לחץ כאן לצפייה בקול קורא © 2020 כל הזכויות שמורות לחברה כלכלית בנימין בע״מ  עיצוב ופיתוח אתר דורון מאיר דיגיטל

מכרז 26.20 עבודות שיקום, פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון במטה בנימין

לביצוע עבודות שיקום, פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון במטה בנימין מספר מכרז: 26/20 תאריך פתיחת הצעות: 30/09/20 תאריך אחרון להגשה: 28/10/20 דחיית מועד הגשה פרוטוקול מפגש מציעים מענה לשאלות מציעים מפגש מציעים הבהרת הגשה חוברת מכרז פרטי המכרז

למתן שירותי תכנון בית מלון בתחומי המועצה

למתן שירותי תכנון בית מלון בתחומי המועצה האזורית מטה בנימין מספר מכרז: 23/20 תאריך תחילת הגשות: 06/09/20 תאריך אחרון להגשה: 12/11/20 הודעה על מועד הגשת הצעות מענה נוסף לשאלות אדריכלים מענה לשאלות אדריכלים הבהרה נספח – ביטוח מסמכי המכרז פרטי המכרז הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות בפירים קיימים ועבודות שיפוץ לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה וישיבת נר תמיד חשמונאים

לביצוע עבודות התקנת 2 מעליות נגישות בפירים קיימים ועבודות שיפוץ לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה וישיבת נר תמיד חשמונאים מספר מכרז: 22/20 תאריך פתיחת הצעות: 04/08/20 תאריך אחרון להגשה: 12/08/20 פרטי המכרז

מכרז להקמת בית ספר ממ״ד אוהל שילה בנות

מכרז פומבי מס’ 20/20 להקמת בית ספר ממ”ד אוהל שילה בנות מגרש 3000 מספר מכרז: 20/20 תאריך פתיחת הצעות: 21/07/20 תאריך אחרון להגשה: 24/08/20 דחיית מועד הגשה פרטי המכרז הבהרות הבהרות 2 פרוטוקול